PSM Kwidzyn
PSM Kwidzyn
PSM Kwidzyn

Aktualności

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się w dniu 01.09.2015 r.
o godzinie 1600 w auli.Instrumenty zakupione ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Instrumenty zakupione ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego