PSM Kwidzyn
PSM Kwidzyn
PSM Kwidzyn

Aktualności

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015
odbędzie się dnia 01.09.14 r. o godzinie 16 00 w auli szkoły.Dnia 9 kwietnia 2014r. w PSM I st. im. Feliksa Nowowiejskiego
w Kwidzynie, odbył się II Międzyszkolny Konkurs Teoretyczny
im. Korneliusza Ejsmonta. Wzięli w nim udział uczniowie z 5 szkół muzycznych I stopnia:
Gdańska Wrzeszcza, Gdańska Oruni, Chojnic, Grudziądza i Kwidzyna.


Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Teoretycznego im. Korneliusza Ejsmonta:

I miejsce – Mateusz Jocz – Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku -Wrzeszczu
I miejsce- Wojciech Drozd – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Chojnicach
II miejsce – Piotr Żwirowski – Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku -Wrzeszczu
III miejsce – Tomasz Pietrowski – Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku- Wrzeszczu


Wyróżnienia I stopnia

- Martyna Bala – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu
- Julia Golder - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Kwidzynie

Wyróżnienia II stopnia
- Konrad Ślusarz - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdańsku-Oruni
- Weronika Jaroszewicz – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Chojnicach
- Franciszek Reniecki - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kwidzynie
- Jakub Kędzior Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kwidzynie

Dyrektor szkoły Jarosław Golder i cała społeczność PSM I st. w Kwidzynie składają podziękowanie Panu Wojciechowi Zielińskiemu i firmie Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego TWZ Zielińscy "
za pomoc w pracach organizacyjnych i ufundowanie wartościowych nagród wszystkim uczestnikom konkursu.

1

Fundator nagród pan Wojciech Zieliński wręcza I nagrodę uczniowi Wojciechowi Drozd
z PSM I st. w Chojnicach. Na zdjęciu również przewodniczący Jury pan Walery Kunac,
pan Wojciech Zieliński , dyrektor szkoły Jarosław Golder

2


Pan Mariusz Ejsmont wręcza ufundowaną przez siebie nagrodę Laureatowi I nagrody
Mateuszowi Jocz z ZSM w Gdańska Wrzeszczu, który zdobył najwyższą ilość punktów.

3Uczestnicy II Międzyszkolnego Konkursu Teoretycznego im . Korneliusza Ejsmonta
wraz ze swoimi nauczycielami, oraz Gośćmi Honorowymi panią Marią Ejsmont,
panem Mariuszem Ejsmont i panem Wojciechem ZielińskimInstrumenty zakupione ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Instrumenty zakupione ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego