PSM Kwidzyn
PSM Kwidzyn
PSM Kwidzyn

Aktualności

Makroregionalne Przesłuchania CEA Uczniów Klas Instrumentów Dętych Blaszanych
odbędą się w dniach 11-12 grudnia 2014r. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 listopada 2014r.
na kartach wg wzoru dostępnych na stronie CEA, na adres:
e-mail - psmkwidzynsekretariat@wp.pl
fax - 55 279 25 93

Prosimy o wypełnianie kart komputerowo. Harmonogram Przesłuchań będzie przesłany do każdej szkoły e-mailem


Powiślański Konkurs na Instrumenty Dęte im. prof. Marka Schillera odbędzie się
dnia 28 listopada 2014 r.


Regulamin
Karta zgłoszenia uczestnikaInstrumenty zakupione ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Instrumenty zakupione ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego